Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"

Проект “Насърчаване участието на жените в политическия живот на България”Проект “Насърчаване участието на жените в политическия живот на България”
[1 януари 2006]

Пълен текст по темата »»
................................................

Тема
» Обща информация
» Семинари
» Публикации
» Медийно отразяване
» Галерия

Търсене